Vodstvo


Upravni odbor:

Albin Toni predsednik
Alenka Draksler podpredsednica
Aleks Draksler tajnik
Iztok Vuk blagajnik
Ferdinand Stenovec (1984) poveljnik
Boštjan Zavrl namestnik poveljnika
Miha Stenovec podpoveljnik 1
Simon Šter podpoveljnik 2
Vrhovnik D. Aleš podpoveljnik 3
Tomaž Šifrar desetar 1
Gašper Smolej desetar 2
Domen Homar gospodar
Aleš Bogataj predsednik komisije za mladino
Valentina Zavrl predsednik komisije za članice
Marjan Benedičič predsednik komisije za veterane
Janez Rutar predsednik komisije za odlikovanje
Marko Draksler predsednik komisije za zgodovino

Nadzorni odbor:

Marko Jenko predsednik
Alojz Ješe član
Vanda Stenovec član
Bogomir Vrhovnik član
Franc Cegnar član

Komisija za članice:

Valentina Zavrl predsednik
Alenka Draksler član
Monika Grabec član
Nina Draksler član
Nika Šušteršič član

Komisija za mladino:

Aleš Bogataj predsednik
Jan Homar član
Vanda Stenovec član
Tomaž Šifrar član
Nika Šušteršič član
Miha Stenovec član

Komisija za veterane:

Marjan Benedičič predsednik
Ferdinand Stenovec (1943) član
Franc Sušnik član

Komisija za vzdrževanje gasilskega doma:

Domen Homar predsednik
Jan Homar član
Martin Pandiloski član
Matic Mejač Zevnik član
Gašper Smolej član
Monika Grabec član

Komisija za zgodovino:

Marko Draksler predsednik
Janez Rutar član

Komisija za priznanja:

Janez Rutar predsednik
Miha Stenovec član
Albin Toni član
Aleks Draksler član

Komisija za izobraževanje:

Miha Stenovec predsednik
Ferdinand Stenovec (1984) član
Aleks Draksler član

Disciplinska komisija:

Janez Rutar predsednik
Alojz Ješe član
Marko Jenko član